Afsteek advies

Zo houden we het veilig en gezellig!

Tips voor de voorbereiding!

 • Gebruik vuurwerk altijd zoals op de gebruiksaanwijzing staat aangegeven en ga nooit zelf experimenteren. Maak vuurwerk nooit open!
 •  Begin eerder op de avond al met de voorbereidingen.
 • Trek kleding aan die tegen een stootje, vonken of vuur kan (dus niet synthetisch!) en draag geen kleding met een capuchon. Zorg dat uw familie/gasten hier ook aandenken.
 • Lees de gebruiksaanwijzingen vooraf goed door. In het donker kun je niet lezen! Let ook goed op de symbolen die op de verpakking staan en o.a. de schietrichting van de cake aangeven.
 • Verwijder het plastic van het vuurwerk (scheelt een hoop rommel op straat), maak de lontjes vrij en klap bij kleinere cakes de mogelijk aanwezige steunvoetjes alvast uit.
 • Als je grote compoundboxen/flowerbeds in de binnen doos laat zitten, is het wel verstandig de bovenste flappen van de doos eraf te snijden/knippen. Deze kunnen anders door de wind weer dichtklappen boven de tubes en dat is erg gevaarlijk!
 • Zorg eventueel dat je bijvoorbeeld twee bakstenen of andere niet brandbare verzwaring in de buurt hebt om tegen een cake aan te leggen als deze klein van stuk is. Dit voorkomt eventueel omvallen nog extra.
 • Zorg dat jouw pijlenstandaard klaar staat als je ook pijlen wilt afsteken. Een verzwaarde parasolvoet is ook een goede optie.
 • Zorg dat je een aansteeklontje of aansteekstok klaar hebt liggen en natuurlijk vuurwerkbrillen voor jezelf en de rest van de familie/gasten.
 • Ga buiten op zoek naar een goede plek om het vuurwerk af te steken. Bij voorkeur een kruispunt, zodat je voldoende afstand kunt houden van het publiek (zeker bij waaiercakes). Let in elk geval altijd goed op bomen, afdakjes en blijf ver uit de buurt van huizen met rietkappen.
 • Stem ook met jouw buren af wie er vuurwerk gaat afsteken. Probeer er een gezamenlijk feest van te maken. Voorkom het door elkaar heen schieten van vuurwerk en geniet ook van elkaars vuurwerk.
 • Laat jouw vuurwerk binnen op een veilige plek staan en haal het stuk voor stuk naar buiten als je gaat afsteken. Tasjes/stapels vuurwerk tussen de toeschouwers neerzetten is gevaarlijk!

Tips voor het afsteken!

 • Bewaar vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken, maar gebruik een degelijke tas (geen plastic of nylon!).
 • Zet allemaal een vuurwerkbril op. Dus ook als je niet zelf afsteekt.
 • Het enige vuurwerk dat je in de hand mag houden, zijn sterretjes! Steek nooit vuurwerk in je hand af.
 • Zet het vuurwerk altijd op een vlakke ondergrond. Zet kleinere sierpotjes eventueel extra klem tussen twee bakstenen.
 • Kijk voor het aansteken goed in de cake naar de richting van de tubes. Als deze recht omhoog staan, gaat het vuurwerk ook recht omhoog. Staan deze schuin, dan komt het vuurwerk er ook schuin uit (V-shape-/waaiercake). Let er in dat geval goed op dat de tubes niet in de richting van het publiek of andere objecten staan.
 • Kijk of de omstanders op voldoende afstand staan en waarschuw mensen indien nodig. Kijk voor de juiste afstand op de gebruiksaanwijzing, maar bedenk altijd hoe verder hoe beter!
 • Neem ook voldoende afstand van andere vuurwerkliefhebbers.
 • Kijk goed of je zelf makkelijk kunt wegkomen. Zorg dat er geen obstakels zijn.
 • Gebruik een aansteeklontje of aansteekstok en hang nooit met je hoofd boven het vuurwerk.
 • Ga naast het artikel staan en steek de lont met gestrekte arm aan het uiteinde aan. Ga na het aansteken zo snel mogelijk op gepaste afstand staan.
 • Ga nooit direct terug naar vuurwerk dat niet afgaat (weigeraars). Wacht minstens 10 minuten.
 • Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan, behalve als je de reservelont kunt gebruiken.
 • Maak weigeraars onschadelijk in een emmer water.

Tips voor na het afsteken!

·      Het netjes opruimen van het afval hoort er natuurlijk bij. Rondslingerende vuurwerkresten zorgen voor een vervuild straatbeeld en      kunnen gevaarlijk zijn.

 • Ruim het vuurwerk zo snel mogelijk op. Dat wil zeggen ’s nachts of uiterlijk op nieuwjaarsdag.
 • Laat kinderen nooit zonder toezicht opruimen.


Zo ben jij een echte vuurwerktopper en houden we onze fantastische traditie samen in ere!


Wil jij ook dat de vuurwerktraditie blijft bestaan?

Draag als vuurwerkliefhebber jouw steentje bij! Ga veilig met vuurwerk om en beperk mogelijke overlast voor anderen. Steek bijvoorbeeld geen vuurwerk af in de buurt van ziekenhuizen of dieren en alleen tijdens de wettelijke afsteektijden (op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur). Wij raden elke liefhebber aan de petitie voor het behoud van vuurwerk te ondertekenen op: www.petitievoorvuurwerk.nl Doe het nu meteen!